Máy lọc nước Sơn Hà không tủ có đồng hồ

Máy
SHRO.015
- Tên sản phẩm : Máy lọc nước Sơn Hà không tủ có đồng hồ SHRO.015
- Model : SHRO.015
- Số cấp lọc : 05 cấp
- Kiểu máy : Bơm đẩy, lắp đồng hồ cơ.
- Công suất lọc : 10 lít /giờ.
- Điện áp : 220v 50hz.
- Kích thước : 300x430x510 (mm).
- Kiểu dáng : Đứng , sang trọng và hiện đại.
- Bảo hành : 5 năm
Máy lọc nước Sơn Hà 5 lõi SHRO.015 không tủ có đồng hồ 3,130,000 đ4,390,000 đ
Máy
SHRO.006
- Tên sản phẩm : Máy lọc nước Sơn Hà 6 lõi SHRO.016 không tủ có đồng hồ 
- Model : SHRO.016
- Số cấp lọc : 06 cấp
- Kiểu máy : Bơm đẩy, lắp đồng hồ cơ.
- Công suất lọc : 10 lít /giờ.
- Điện áp : 220v 50hz.
- Kích thước : 300x430x510 (mm).
- Kiểu dáng : Đứng , sang trọng và hiện đại.
- Bảo hành : 5 năm
Máy lọc nước Sơn Hà 6 lõi SHRO.016 không tủ có đồng hồ 3,210,000 đ4,510,000 đ
Máy
SHRO.017
- Tên sản phẩm : Máy lọc nước Sơn Hà 7 lõi SHRO.017 không tủ có đồng hồ .
- Model : SHRO.017.
- Số cấp lọc : 07 cấp.
- Kiểu máy : Bơm đẩy, lắp đồng hồ cơ.
- Công suất lọc : 10 lít /giờ.
- Điện áp : 220v 50hz.
- Kích thước : 300x430x510 (mm).
- Kiểu dáng : Đứng , sang trọng và hiện đại.
- Bảo hành : 5 năm
Máy lọc nước Sơn Hà 7 lõi SHRO.017 không tủ có đồng hồ 3,285,000 đ4,630,000 đ
Máy
SHRO.018
- Tên sản phẩm : Máy lọc nước Sơn Hà 8 lõi SHRO.0018 không tủ có đồng hồ .
- Model : SHRO.018.
- Số cấp lọc : 08 cấp.
- Kiểu máy : Bơm đẩy, lắp đồng hồ cơ.
- Công suất lọc : 10 lít /giờ.
- Điện áp : 220v 50hz.
- Kích thước : 300x430x510 (mm).
- Kiểu dáng : Đứng , sang trọng và hiện đại.
- Bảo hành : 5 năm
Máy lọc nước Sơn Hà 8 lõi SHRO.018 không tủ có đồng hồ 3,510,000 đ4,990,000 đ
Máy
SHRO.019
- Tên sản phẩm : Máy lọc nước Sơn Hà 9 lõi SHRO.019 không tủ có đồng hồ .
- Model : SHRO.019.
- Số cấp lọc : 09 cấp.
- Kiểu máy : Bơm đẩy, lắp đồng hồ cơ.
- Công suất lọc : 10 lít /giờ.
- Điện áp : 220v 50hz.
- Kích thước : 300x430x510 (mm).
- Kiểu dáng : Đứng , sang trọng và hiện đại.
- Bảo hành : 5 năm
Máy lọc nước Sơn Hà 9 lõi SHRO.019 không tủ có đồng hồ 3,735,000 đ5,250,000 đ

Máy lọc nước Sơn Hà có tủ có khay thoát nước

Máy
SHRO.4K.01.5
- Tên sản phẩm : Máy lọc nước Sơn Hà 5 lõi SHRO.4K.01.5 có khay thoát nước
- Model : SHRO.4K.01.5
- Số cấp lọc : 05 cấp
- Kiểu máy : Vỏ nhiễm từ, có khay thoát nước, có đồng hồ (Tủ không nhiễm từ + 200.000đ)
- Công suất lọc : 10 lít /giờ.
- Điện áp : 220v 50hz.
- Kích thước : 320x440x1025 (mm).
- Kiểu dáng : Đứng , sang trọng và hiện đại.
- Bảo hành : 5 năm
Máy lọc nước Sơn Hà 5 lõi SHRO.4K.01.5 có khay thoát nước 3,750,000 đ4,740,000 đ
Máy
SHRO.4K.01.6
- Tên sản phẩm : Máy lọc nước Sơn Hà 6 lõi SHRO.4K.01.6 có khay thoát nước
- Model : SHRO.4K.01.6
- Số cấp lọc : 06 cấp
- Kiểu máy : Vỏ nhiễm từ, có khay thoát nước, có đồng hồ (Tủ không nhiễm từ + 200.000đ)
- Công suất lọc : 10 lít /giờ.
- Điện áp : 220v 50hz.
- Kích thước :  320x440x1025 (mm).
- Kiểu dáng : Đứng , sang trọng và hiện đại.
- Bảo hành : 5 năm
Hình sảnh sản phẩm
Máy lọc nước Sơn Hà 6 lõi SHRO.4K.01.6 có khay thoát nước
Máy lọc nước sơn hà
Máy lọc nước Sơn Hà 6 lõi SHRO.4K.01.6 có khay thoát nước 3,825,000 đ4,860,000 đ
Máy
SHRO.4K.01.7
- Tên sản phẩm : Máy lọc nước Sơn Hà 7 lõi SHRO.4K.01.7 có khay thoát nước
- Model : SHRO.4K.01.7
- Số cấp lọc : 07 cấp
- Kiểu máy : Vỏ nhiễm từ, có khay thoát nước, có đồng hồ (Tủ không nhiễm từ + 200.000đ)
- Công suất lọc : 10 lít /giờ.
- Điện áp : 220v 50hz.
- Kích thước : 320x440x1025 (mm).
- Kiểu dáng : Đứng , sang trọng và hiện đại.
- Bảo hành : 5 năm

THẺ BẢO HÀNH CHÍNH HÃNG VÀ ĐIỀU KIỆN BẢO HÀNH
thẻ bảo hành máy lọc nước sơn hà

HÌNH ẢNH SẢN PHẨM MÁY LỌC NƯỚC RO SƠN HÀ MỚI
Máy lọc nước Sơn Hà chính hãng
Máy lọc nước Sơn Hà 7 lõi SHRO.4K.01.7 có khay thoát nước 3,900,000 đ4,980,000 đ
Máy
SHRO.4K.01.8
- Tên sản phẩm : Máy lọc nước Sơn Hà 8 lõi SHRO.4K.01.8 có khay thoát nước
- Model : SHRO.4K.01.8
- Số cấp lọc : 08 cấp
- Kiểu máy : Vỏ nhiễm từ, có khay thoát nước, có đồng hồ (Tủ không nhiễm từ + 200.000đ)
- Công suất lọc : 10 lít /giờ.
- Điện áp : 220v 50hz.
- Kích thước :320x440x1025 (mm).
- Kiểu dáng : Đứng , sang trọng và hiện đại.
- Bảo hành : 5 năm

THẺ BẢO HÀNH CHÍNH HÃNG VÀ ĐIỀU KIỆN BẢO HÀNH
thẻ bảo hành máy lọc nước sơn hà

HÌNH ẢNH MÁY LỌC NƯỚC SƠN HÀ
Máy lọc nước Sơn Hà chính hãng
Máy lọc nước Sơn Hà 8 lõi SHRO.4K.01.8 có khay thoát nước 4,125,000 đ5,340,000 đ
Máy
SHRO.4K.01.9
- Tên sản phẩm : Máy lọc nước Sơn Hà 9 lõi SHRO.4K.01.9 có khay thoát nước
- Model : SHRO.4K.01.9
- Số cấp lọc : 09 cấp
- Kiểu máy : Vỏ nhiễm từ, có khay thoát nước, có đồng hồ (Tủ không nhiễm từ + 200.000đ)
- Công suất lọc : 10 lít /giờ.
- Điện áp : 220v 50hz.
- Kích thước : 320x440x1025 (mm).
- Kiểu dáng : Đứng , sang trọng và hiện đại.
- Bảo hành : 5 năm

THẺ BẢO HÀNH CHÍNH HÃNG VÀ ĐIỀU KIỆN BẢO HÀNH
thẻ bảo hành máy lọc nước sơn hà
Máy lọc nước Sơn Hà 9 lõi SHRO.4K.01.9 có khay thoát nước 4,350,000 đ5,700,000 đ

Máy lọc nước Sơn Hà có tủ nắp phẳng

Máy
SHRO.4P.01.5
- Tên sản phẩm : Máy lọc nước Sơn Hà 5 lõi SHRO.4P.01.5 có tủ nắp phẳng
- Model : SHRO.4P.01.5
- Số cấp lọc : 05 cấp
- Kiểu máy : Vỏ nhiễm từ, vỏ tủ nắp phẳng, có đồng hồ (Tủ không nhiễm từ + 200.000đ)
- Công suất lọc : 10 lít /giờ.
- Điện áp : 220v 50hz.
- Kích thước : 320x440x960 (mm).
- Kiểu dáng : Đứng , sang trọng và hiện đại.
- Bảo hành : 5 năm
Máy lọc nước Sơn Hà 5 lõi SHRO.4P.01.5 có tủ nắp phẳng 3,675,000 đ4,670,000 đ
Máy
SHRO.4P.01.6
- Tên sản phẩm : Máy lọc nước Sơn Hà 6 lõi SHRO.4P.01.6 có tủ nắp phẳng
- Model : SHRO.4P.01.6
- Số cấp lọc : 06 cấp
- Kiểu máy : Vỏ nhiễm từ, vỏ tủ nắp phẳng, có đồng hồ (Tủ không nhiễm từ + 200.000đ)
- Công suất lọc : 10 lít /giờ.
- Điện áp : 220v 50hz.
- Kích thước : 320x440x960 (mm).
- Kiểu dáng : Đứng , sang trọng và hiện đại.
- Bảo hành : 5 năm
Máy lọc nước Sơn Hà 6 lõi SHRO.4P.01.6 có tủ nắp phẳng 3,750,000 đ4,790,000 đ
Máy
SHRO.4P.01.7
- Tên sản phẩm : Máy lọc nước Sơn Hà 7 lõi SHRO.4P.01.7 có tủ nắp phẳng
- Model : SHRO.4P.01.7
- Số cấp lọc : 07 cấp
- Kiểu máy : Vỏ nhiễm từ, vỏ tủ nắp phẳng, có đồng hồ (Tủ không nhiễm từ + 200.000đ)
- Công suất lọc : 10 lít /giờ.
- Điện áp : 220v 50hz.
- Kích thước : 320x440x960 (mm).
- Kiểu dáng : Đứng , sang trọng và hiện đại.
- Bảo hành : 5 năm
Máy lọc nước Sơn Hà 7 lõi SHRO.4P.01.7 có tủ nắp phẳng 3,825,000 đ4,910,000 đ
Máy
SHRO.4P.01.8
- Tên sản phẩm : Máy lọc nước Sơn Hà 8 lõi SHRO.4P.01.8 có tủ nắp phẳng
- Model : SHRO.4P.01.8
- Số cấp lọc : 08 cấp
- Kiểu máy : Vỏ nhiễm từ, vỏ tủ nắp phẳng, có đồng hồ (Tủ không nhiễm từ + 200.000đ)
- Công suất lọc : 10 lít /giờ.
- Điện áp : 220v 50hz.
- Kích thước : 320x440x960 (mm).
- Kiểu dáng : Đứng , sang trọng và hiện đại.
- Bảo hành : 5 năm
Máy lọc nước Sơn Hà 8 lõi SHRO.4P.01.8 có tủ nắp phẳng 4,050,000 đ5,270,000 đ
Máy
SHRO.4P.01.9
- Tên sản phẩm : Máy lọc nước Sơn Hà 9 lõi SHRO.4P.01.9 có tủ nắp phẳng
- Model : SHRO.4P.01.9
- Số cấp lọc : 09 cấp
- Kiểu máy : Vỏ nhiễm từ, vỏ tủ nắp phẳng, có đồng hồ (Tủ không nhiễm từ + 200.000đ)
- Công suất lọc : 10 lít /giờ.
- Điện áp : 220v 50hz.
- Kích thước : 320x440x960 (mm).
- Kiểu dáng : Đứng , sang trọng và hiện đại.
- Bảo hành : 5 năm
Máy lọc nước Sơn Hà 9 lõi SHRO.4P.01.9 có tủ nắp phẳng 4,275,000 đ5,630,000 đ

Lõi lọc nước Sơn Hà

Lõi
SHRO.05
Tên sản phẩm : Lõi lọc nước Sơn Hà số 5.
Mã sản phẩm : SHRO.05
Xuất xứ : Chính hãng Sơn Hà.
Tuổi thọ : 24 tháng
Lõi lọc nước Sơn Hà số 5 350,000 đ350,000 đ
Lõi
SHRO.06
Tên sản phẩm : Lõi lọc nước Sơn Hà số 6.
Mã sản phẩm : SHRO.06
Xuất xứ : Chính hãng Sơn Hà.
Tuổi thọ : 18  tháng
Lõi lọc nước Sơn Hà số 6 390,000 đ390,000 đ
Lõi
SHRO.07
Tên sản phẩm : Lõi lọc nước Sơn Hà số 7.
Mã sản phẩm : SHRO.07
Xuất xứ : Chính hãng Sơn Hà.
Tuổi thọ : 18 tháng
Lõi lọc nước Sơn Hà số 7 đ đ
Lõi
SHRO.08
Tên sản phẩm : Lõi lọc nước Sơn Hà số 8.
Mã sản phẩm : SHRO.08
Xuất xứ : Chính hãng Sơn Hà.
Tuổi thọ : 12  tháng
Lõi lọc nước Sơn Hà số 8 480,000 đ480,000 đ
Lõi
SHRO.09
Tên sản phẩm : Lõi lọc nước Sơn Hà số 9.
Mã sản phẩm : SHRO.09
Xuất xứ : Chính hãng Sơn Hà.
Tuổi thọ : 12 tháng
Lõi lọc nước Sơn Hà số 9 560,000 đ560,000 đ

Mọi thắc mắc của khách hàng về sản phẩm, giá cả, chính sách dịch vụ vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi tại đây ...

Khách hàng có thể tải về các thông tin như báo giá, hướng dẫn sử dụng, bản vẽ kỹ thuật tại đây ...

Bảng báo giá máy lọc nước Sơn Hà mới nhất 2016 Máy lọc nước sơn hà có tốt không ? Ngày hè nên uống nhiều nước từ máy lọc nước Sơn Hà KHÔNG THỂ TIN NỔI : Máy lọc nước Sơn Hà Sử dụng máy lọc nước RO Sơn Hà hay máy lọc nước NANO Các dùng nước đúng cách có lợi cho sức khỏe Hình ảnh máy lọc nước Sơn Hà nổi bật tại BNI Business Open Day Hướng dẫn kiểm tra máy lọc nước Sơn Hà CHÍNH HÃNG Máy lọc nước sơn Hà - không phải dạng vừa đâu ! Phân biệt các model máy lọc nước Sơn Hà chính hãng Thời gian thay lõi lọc nước Sơn Hà ĐÚNG NHẤT Tái sử dụng nước thải từ máy lọc nước Sơn Hà ? Để kéo dài tuổi thọ của máy lọc nước Sơn Hà Lõi lọc nước 1,2,3 của máy lọc nước SƠN HÀ Bộ Não khỏe hơn với máy lọc nước Sơn Hà Tác dụng tuyệt vời khi uống nước vào buổi sáng Mua máy lọc nước Sơn Hà giá rẻ nhất ở đâu ? Bảng báo giá Máy lọc nước Sơn Hà mới nhất năm 2015 Máy lọc nước Sơn Hà tại Quận Từ Liêm Máy lọc nước Sơn Hà tại Quận Hoàn Kiếm Máy lọc nước Sơn Hà tại Quận Hà Đông - Hà Nội Máy lọc nước Sơn Hà tại Quận Ba Đình - Hà Nội Máy lọc nước Sơn Hà tại Quận Thanh Xuân - Hà Nội Tư vấn mua máy lọc nước Sơn Hà đúng mục đích Quảng cáo máy lọc nước Sơn Hà tràn ngập cả nước Cấu tạo và chức năng của máy lọc nước RO Sơn Hà Máy lọc nước Sơn Hà sử dụng công nghệ lọc nước gì ?
Đăng Ký nhận khuyến mại Đăng ký email để nhận bản tin khuyến mại đặc biệt và các chương trình khuyến mại.
Nếu bạn không có thời gian thường xuyên duyệt website của chúng tôi. Hãy đăng ký email để theo dõi những bản tin khuyến mại đặc biệt và các chương trình khuyến mại từ tập đoàn Inax.

Công ty cổ phần quốc tế sơn hà

Trung tâm phân phối máy lọc nước RO Sơn Hà

Địa chỉ : 391 - Nguyễn Xiển - Thanh Xuân - Hà Nội Điện thoại : 0243.997 0696 - 024.3755 8857 - 024.3748 0028 Email : Maylocnuocsonha@gmail.comWebsite : Maylocnuocrosonha.com

Máy lọc nước sơn hà CHÍNH HÃNG 100% - GIÁ RẺ NHẤT !

Công ty TNHH SEABIG VIỆT NAM Mã số doanh nghiệp : 0105956762 Ngày cấp: 30/07/2012 Loại giấy phép/chứng nhận: Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Nơi cấp: Sở kế hoạch và đầu tư thành phố Hà Nội